Parodontitis Calculator

Welkom

Deze applicatie is bestemd voor zorgprofessionals. Dit is een eenvoudige en korte on-line vragenlijst om in te schatten of uw patiënt mogelijk parodontitis (tandvleesziekte) heeft.
Deze applicatie is ontwikkeld door het ACTA, met subsidies van SUNSTAR en Health-Holland.

Algemene patiëntgegevens

Stel de volgende vragen aan uw patiënt

Stel de volgende vragen aan uw patiënt

Uitslag

 

Heeft u vragen of feedback? Neem dan contact op met b.loos@acta.nl